Medicatiebewaking tijdens de diensturen – Dienstapotheek Amstelland – Amstelveen

Dienstapotheek Amstelland

Dienstapotheek Amstelland

Dienstapotheek Amstelland in Amstelveen biedt u de beste service voor al uw zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen op recept. Door persoonlijke aandacht en een goede samenwerking met huisartsen in de buurt, bieden wij u zorg op maat bij uw medicijngebruik.

Header afbeelding

Medicatiebewaking tijdens de diensturen

Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale informatie-uitwisseling

Uw dossier

Uw apotheek en huisarts houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw klachten zijn en hoe hij u heeft behandeld. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw apotheek en huisarts hebben die informatie nodig om u goed te kunnen helpen. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen pillen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch bent.

Elektronisch uitwisselen

Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere apotheek of huisarts moet aankloppen, kan deze geen contact met uw eigen apotheek of huisarts opnemen om uw gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Ook in spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen.

Daarom willen zorgverleners die u behandelen belangrijke medische gegevens elektronisch kunnen inzien. Zo is informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in het weekend. Apotheken, dienstapotheken, huisartsen en huisartsenposten kunnen hierbij gebruik maken van een speciaal netwerk. Dat netwerk is om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen apotheek en huisarts. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

Welke gegevens en waarom?

Door het opvragen van uw medicatiedossier weten we in Dienstapotheek Amstelland welke geneesmiddelen u op dat moment gebruikt. Hiermee kan Dienstapotheek Amstelland beter controleren of de (nieuwe) medicijnen geschikt voor u zijn en deze informatie helpt daarmee de kans op onnodige fouten door verkeerd geneesmiddelgebruik verminderen. Wanneer u geneesmiddelen bij Dienstapotheek Amstelland haalt, worden deze gegevens via het LSP bovendien aan de eigen apotheek beschikbaar gesteld. Uw eigen apotheek blijft dan een compleet overzicht houden van uw medicijngebruik. Het is een beveiligd netwerk, waarbij de privacy van de patiënt, uw privacy, gewaarborgd blijft.

Meld belangrijke gegevens altijd bij uw eigen apotheek

Voor een goede werking van het systeem is het belangrijk dat uw belangrijke gegevens steeds bij uw vaste apotheek bekend zijn en bijgehouden worden. U kunt zelf meehelpen aan een goede medicatiebewaking. Het is belangrijk dat u bepaalde gegevens over uw gezondheid meldt bij uw vaste apotheek. Eventuele aandoeningen, overgevoeligheden, zwangerschap, allergieën en gebruik van andere geneesmiddelen worden dan opgenomen in uw medicatiedossier. Deze informatie is belangrijk voor uw (toekomstig) gebruik van andere, nieuwe geneesmiddelen. Alles hangt tenslotte met elkaar samen. Uw geneesmiddeldossier blijft dan actueel en betrouwbaar. Als uw apotheek op de hoogte is van alle belangrijke gegevens en u heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het LSP, is Dienstapotheek Amstelland dit ook wanneer u bij een spoedgeval hierheen gaat.

Controle voor uw veiligheid

– Gebruikt u nog andere medicijnen of zelfzorgmiddelen? Niet alle medicijnen kunnen samen gebruikt worden.
– Heeft u andere ziektes? Niet alle geneesmiddelen zijn voor iedereen geschikt.
– Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?
– Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Niet alle geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt of wanneer u zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
Geef het aan ons door!
Van een groot deel van de aangesloten apotheken kunnen we uw medicatiegegevens inzien, zie digitaal netwerk apotheken. Dit is echter niet altijd (volledig) mogelijk.

Indien nodig (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om te controleren of de medicijnen geschikt voor u zijn.

Voor vragen over medicijnen, zoals combinaties van medicijnen en bijwerkingen, kun u bij ons terecht.

Indien uw apotheek niet is aangesloten op dit digitale netwerk, sturen wij achteraf aan uw apotheek welke geneesmiddelen wij aan u hebben geleverd. Dan vragen wij bij welke apotheek u of de persoon waarvoor u de medicijnen komt halen, ingeschreven staat. In de eigen apotheek wordt in dat geval achteraf ook gecontroleerd of het geneesmiddel samen gaat met de andere medicatie.

Indien u geen cliënt bent van een van de apotheken in onze regio of niet zeker weet bij welke apotheek, adviseren wij u dit zelf aan uw eigen apotheek door te geven zodat controle kan plaatsvinden met uw huidige en toekomstige medicijnen.

Alleen met uw toestemming

Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. U moet uw apotheek en huisarts eerst toestemming geven uw gegevens daarvoor beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

Heeft u nog geen toestemming gegeven, ga dan naar uw apotheek en huisarts en vraag hen u aan te melden. Ook kunt u per zorgverlener uw toestemming online regelen. Ga doorvoor naar http://www.ikgeeftoestemming.nl.

Zie voor meer informatie https://dienstapotheekamstelland.uwapothekeronline.nl/pages/Toestemming.asp?version=2&articleid=169840&token=284535@NhdKcgSaOghQcgRa

Wie gebruiken het netwerk?

Wilt u weten of uw apotheek en huisarts zijn aangesloten op het netwerk? Kijk dan op www.vzvz.nl/informatiepunt.